Laatste update: 1 maart 2020

1. Naam van de instelling

Wij zijn bekend onder twee namen:

2. KvK en RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

KVK-nummer: 50794159

Fiscaal nummer: 822932167

3. Postadres van de instelling

Brahmsstraat 14, 2807 SN Gouda

4. Doelstelling van stichting Hart voor Gouda

Doelstellingen van de stichting

1. De stichting stelt zich ten doel een positief getuigenis vanuit het Evangelie te leveren in Gouda en omstreken. Dit evangelie beoogt drie soorten relaties te herstellen:

  1. Van de mens tot God;
  2. Van mens tot mens;
  3. Van de mens tot zichzelf (herstel van zelfbeeld, eigenwaarde en het komen tot een stabiel en vruchtdragend leven).

2. De stichting stelt zich ten doel om christenen educatie te bieden om hen toe te rusten en op te wekken eveneens dit doel na te streven.

3. En voorts activiteiten te bevorderen, te ondersteunen, te initiëren en uit te voeren die tot dit doel bijdragen;

4. En hierin samen te werken met kerken, overheden en organisaties wanneer dit bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen.

5. De stichting zet zich voor 100% in voor het algemeen belang.

(Statuten, artikel 3)

Doelgroep

De doelgroep omvat de inwoners van Gouda (en omstreken) van alle leeftijden in een leefsituatie waarin zij extra ondersteuning kunnen gebruiken. (Statuten, artikel 4)

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

Beleidsplan voor 2020:

Praisavond: Gouda Zoekt: Arabisch/Nederlandse samenkomsten Liqaa': Berbers tot Buren:

6. Bestuurders

7. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning ten laste van de kas van de stichting. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor zover het bestuur daartoe besluit. (Statuten, artikel 10:2)

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op onze Hoofdpagina kan gelezen worden welke activiteiten afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

9. Financiële verantwoording

Het financiële overzicht over 2019 en begroting 2020 kan hier worden gedownload.

Oudere overzichten zijn hier terug te vinden: