Welkom bij Stichting Hart voor Gouda

Laatste update: 22 februari 2019

Werkgroepen

Stiching Hart voor Gouda (handelsnaam: Gouden Hart) bestaat uit vier werkgroepen:

PraiseAvond

Eigentijdse en inspirerende praiseavonden voor tieners en jongeren.

PraiseAvond

PraiseAvond Gouda is een organisatie die ongeveer 6 keer per jaar avonden organiseert.
Deze avonden worden met het doel georganiseerd om de bezoekers een ontmoeting met God te geven.
Tijdens de avonden is er ruimte voor aanbidding door middel van muziek, gebed en is er een spreker die een thema bespreekt.
PraiseAvond Gouda wordt georganiseerd door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers waarbij het mooi is om te zien dat binnen de groep vrijwilligers het leven met God gedeeld wordt.
De PraiseAvond probeert zowel de bezoekers als de vrijwilligers te stimuleren om een levende relatie met Jezus te hebben.

In 2019 willen we dezelfde lijn voortzetten.

Gouda Zoekt

Gouda Zoekt is een groep mensen die samen wil meer wil ontdekken van God, die zorgt voor mensen in de wijk(en) van Gouda, zorgt voor ontmoeting van mensen in Gouda (bv. onder mensen die eenzaam zijn) en de groep neemt mensen mee in het leven. Mensen worden uitgenodigd en uitgedaagd op een familiaire manier, wijkgericht.

Gouda Zoekt

In 2019 investeren we als groep met name in drie wijken, in Korte Akkeren, in Bloemendaal en in de Kadebuurt. De grotere groep komt bijeen in de Jan Ligthartschool. In samenwerking met Gemiva en het Wijkteam maken we er iets moois van.

Liqaa' Gouda: Arabisch/Nederlandse samenkomsten

Vanaf half december 2018 worden elke 2e en 4e woensdag van de maand tweetalige samenkomsten gehouden (Arabisch/Nederlands).

Arab

De samenkomst bestaat uit: samenzang, preek, gebed, ontmoeting, met elkaar eten. In de preek wordt een stukje uit de Bijbel uitgelegd.

Iedereen is welkom, zoals mensen met een arabische achtergrond of Nederlanders die een arabischsprekende vriend(in) meenemen.

Website Liqaa'

Berbers tot Buren

Educatie en toerusting aan kerken en christenen in hun omgang met de moslim-medemens.

Berbers tot Buren

In 2019 is Berbers tot Buren weer beschikbaar voor vragen en informatie.

Periodiek worden er gebedsavonden georganiseerd.

ANBI

Wij zijn een ANBI-erkende instelling, lees hier voor meer informatie.